XVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa -
Kompleksowa gospodarka odpadami
5-7 września 2012 r., Szczecin

Miasto Szczecin Ekologiczna Gospodarka Odpadami dla Szczecina WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

Materiały video z konferencji

Aby mieć dostęp do materiałów zaloguj się lub założ konto. Rejestracja jest jednorazowa i bezpłatna.

 
 
Uroczyste otwarcie konferencji przez organizatorów i gości honorowych
SESJA I ASPEKTY ORGANIZACYJNO-PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka
Koncepcja systemu gospodarki odpadami w nowej ustawie o odpadach
Maria Duczmal, Ministerstwo Środowiska
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – postęp prac
Wyniki ankiety przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska na temat gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w aspekcie wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Monika Kosińska, Ministerstwo Środowiska
Interpretacja prawna zapisów ustawy o odpadach
prof. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński
Łatwy dostęp do rzetelnych informacji w gospodarce odpadami
Tomasz Szymkowiak, Abrys Sp. z o.o., Poznań
PANEL DYSKUSYJNY
„Czy ustawa o odpadach uzupełni w sposób wystarczający ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?”
Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka
SESJA II TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW
Prowadzący: prof. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński
Zaktualizowany Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami -
podstawowe narzędzie do realizacji założeń ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Mariusz Adamski, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Praktyczne doświadczenia firmy RECON w transgranicznym przemieszczaniu odpadów
Uwe Bartz, Recon GmbH, Szwedt/Oder
Prawne poziomy regulacji transgranicznego przemieszczania odpadów
Kierunki przemieszczania odpadów
Krzysztof Kwiecień, Specjalista prawa energetycznego i ochrony środowiska
SESJA III PLANOWANIE SPÓJNEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ KOSZTY JEGO REALIZACJI
Prowadząca: dr inż. Anna Kiepas-Kokot, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Szanse i zagrożenia dla regionów wynikające z aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami
dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka
Ekonomiczne aspekty zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych
Grzegorz P. Rekawek, Fundacja PlasticsEurope Polska
Problemy z planowaniem dużej, regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych przy tworzeniu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadam
Michał Przepiera, Urząd Miasta Szczecin
Skuteczne narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie gospodarki odpadam
Artur Siodmiak, Edyta Piotrowska, OTAGO Sp. z o.o. Zakład Usług Informatycznych
SIWZ jako ważne narzędzie kształtowania standardów gospodarowania odpadami w gminie
Jean-Michel Kaleta, SITA Polska Sp. z o.o
Czy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zagraża wolnej konkurencji?
Komentarz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Paweł Ważniewski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
SESJA IV REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH JAKO KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE ZAPEWNIAJĄCE EFEKTYWNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Prowadząca: dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska
Możliwości uzyskania środków finansowych na gospodarkę odpadami
Jacek Chrzanowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Szczecin
Odpowiednie rozdrabnianie szansą na optymalizację procesu przetwarzania odpadów
Zbigniew Markowski, UNTHA shredding technology GmbH, Kuchl
Projekt budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard -
pokonywanie barier w drodze do osiągnięcia celów projektu
dr inż. Jolanta Kamińska-Borak, Celowy Związek Gmin R-XXI, Nowogard
Kształtowanie przyszłości z mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem – przykład udanego projektu
Jerzy Ziaja
Ocena cyklu życia systemu gospodarki odpadami
dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska
Przygotowanie systemu selektywnego zbierania odpadów w Szczecinie, dostosowanego do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
dr inż. Anna Kiepas-Kokot, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie.
Dofinansowanie na inwestycję z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
Andrzej Chmielecki, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o